Pressmeddelanden

Stockholm3-studie utsedd till bästa presentation inom sessionen för biopsi av prostatacancer på kongressen European Association of Urology 2024

Den årliga urologikongressen arrangerad av European Association of Urology (EAU) 2024 hölls i Paris 5 – 8 april. Mer sofistikerade, riskanpassade strategier för prostatacancer var ett fokusområde och inkluderade sex presentationer som utvärderade Stockholm3 i europeiska och nordamerikanska populationer. En studie där Stockholm3…

Stockholm3 i samverkan med Region Stockholms och Gotlands OPT program

Region Stockholm och Region Gotland (Regionen) påbörjade 2022 ett gemensamt treårigt projekt med erbjudande om organiserad prostatacancertestning (OPT) till samtliga 50-åriga män bosatta i Regionen. Under 2024 pågår en utvärdering av Stockholm3-testet som ett forskningsprojekt vid Karolinska Institutet i samverkan med OPT. Den…

Banbrytande nordamerikansk Stockholm3-studie presenterad på ASCO-GU

De primära resultaten från den banbrytande SEPTA-studien, med 2 000 amerikanska och kanadensiska män från olika etniska grupper som genomgått biopsier, presenterades 26 januari av Professor Scott Eggener vid ASCO-GU (The American Society of Clinical Oncology – Genitourinary Cancer Symposium) konferensen i San Francisco. Studien…

A3P Biomedical och BioAgilytix etablerar partnerskap för Stockholm3 i USA

A3P Biomedical AB, ett svenskt företag specialiserat på avancerad diagnostik av prostatacancer, och BioAgilytix, en global leverantör av bioanalytiska tjänster, har etablerat ett partnerskap för att introducera Stockholm3 som ett Lab Developed Test (LDT) på den amerikanska marknaden och utveckla en ny standard för tidig upptäckt…

Groves Medical Group börjar erbjuda Stockholm3 i Storbritannien

Groves Medical Group har börjat erbjuda Stockholm3 för prostatacancertestning. Det här är den första kliniken i Storbritannien som använder Stockholm3.
Stockholm3 kommer att användas för män mellan 45 och 74 års ålder och erbjuds till män i sydvästra Londonregionen. Blodproven kommer att tas på Groves Medical Centre i New…

A3P Biomedical utser Andreas Hoel till ny försäljnings- och marknadschef

A3P Biomedical har utsett Andreas Hoel till försäljnings- och marknadschef. Andreas Hoel har arbetat mer än 20 år med försäljning och marknadsföring inom life science, diagnostik och medicinsk utrustning, senast på Thermo Fisher in Storbritannien. Han tillträder idag och rapporterar till VD David Rosén.
”Jag är mycket glad…

Universitetssjukhuset i Zürich börjar använda Stockholm3

Universitetssjukhuset i Zürich har börjat använda Stockholm3 för prostatacancertestning. Det här är den första kliniken i Schweiz som använder Stockholm3.
Stockholm3 kommer att användas för män mellan 45 och 75 års ålder och erbjuds till män i hela Schweiz. Blodproven kommer att tas på universitetssjukhuset i Zürich och…

A3P Biomedical etablerar vetenskapligt råd

A3P Biomedical har etablerat ett vetenskapligt råd bestående av vetenskapliga och kliniska experter inom urologi och onkologi, under ledning av professor Per-Anders Abrahamsson, tidigare generalsekreterare för European Association of Urology (EAU). Det vetenskapliga rådet kommer att tillhandahålla expertis och rådgivning till A3P…

Stockholm3 utvärderat i NICE Medtech Innovation Briefing för Storbritannien

NICE, UK National Institute for Health and Care Excellence, har publicerat en Medtech Innovation Briefing (MIB) för Stockholm3, där experter konstaterar att Stockholm3 har potential att förbättra precisionen i prostatacancerdiagnostik. MIB-rapporten är inte en rekommendation, men ses som ett första steg mot inkludering i riktlinjer…

Stockholm3 i det svenska nationella vårdprogrammet för prostatacancer

I februari 2022 presenterades ett förslag till reviderat svenskt nationellt vårdprogram för prostatacancer och gick i samband med det ut på remiss. Förslaget har nu antagits och expertguppen konstaterat att det finns god evidens för att Stockholm3 kan selektera män med PSA över en viss nivå för vidare utredning och minska…

A3P Biomedical inleder samarbete med Unilabs för Stockholm3

A3P Biomedical och Unilabs har inlett ett samarbete för provtagning med Stockholm3, A3P Biomedicals blodprov för tidig upptäckt av behandlingskrävande prostatacancer. Analys av Stockholm3 efterfrågas av vårdgivare i hela Sverige. Att Unilabs nu tar in Stockholm3 i sin analyskatalog kommer att göra det möjligt för fler patienter…

Ny finsk studie validerar Stockholm3 och visar hälsoekonomiska fördelar

På NUF:s – Nordisk Urologisk Förenings – kongress i Helsingfors presenteras i morgon en ny studie som validerar användningen av Stockholm3 i Finland. Resultaten av studien visar att genom att ersätta PSA med Stockholm3 kunde antalet män som behöver genomgå magnetröntgen (MR) eller biopsier reduceras. Studien visar också att…

A3P Biomedical utser Anders Martin-Löf till ny CFO

A3P Biomedical har utsett Anders Martin-Löf till Chief Financial Officer (CFO). Anders Martin-Löf har mer än 20 års erfarenhet från life science-branschen, inklusive CFO-roller i Oncopeptides, Wilson Therapeutics och RaySearch Laboratories. Han tillträder sin nya roll i A3P Biomedical i augusti och kommer att rapportera till VD…

A3P Biomedical har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 400 miljoner SEK

A3P Biomedical AB (publ) (“A3P Biomedical” eller “Bolaget”), ett svenskt bolag specialiserat på avancerad diagnostik av prostatacancer, har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission (den ”Riktade Emissionen”) om 400 miljoner SEK till Stena Sessan AB, TomEqt Private AB (1), Flerie Invest AB, Östersjöstiftelsen och…

Stockholm3 i förslag till nytt nationellt vårdprogram i Sverige

Den 16 februari tillkännagavs det reviderade nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Av det reviderade vårdprogrammet framgår ”att det finns god evidens för att Stockholm3 kan selektera män med PSA över en viss nivå för vidare utredning och minska andelen män som behöver genomgå magnetkameraundersökning”. Det…

Stockholm3-utvecklaren Henrik Grönberg utsedd till Årets cancerforskare

Professor Henrik Grönberg tilldelas Cancerfondens utmärkelse Årets cancerforskare 2022 för sin världsledande forskning som möjliggör tidig upptäckt av prostatacancer. Henrik Grönbergs forskning har lett till testet Stockholm3. Cancerfondens forskningsnämnd, under ledning av före detta ordföranden i Nobelkommittén Klas…

Fast track-publicering av STHLM3 MR-studien i The Lancet Oncology

Stockholm3 i kombination med MR möjliggör införande av allmän screening av prostatacancer Denna kombination av diagnosmetoder minskar antalet onödiga biopsier med 74 procent STOCKHOLM, 13 augusti, 2021. A3P Biomedical AB meddelade idag att resultaten från STHLM3 MR-studien omfattande 12 750 män har fått fast track-hantering på…

1:a pris till Stockholm3-studie vid European Association of Urology

STHLM3 MR-studien vann “1st Prize Best Abstract Oncology 2021” vid European Association of Urologys årliga konferens. Studien inkluderade 12,750 män och visade att kombinationen av Stockholm3-testet med magnetkamera minskar överdiagnostiken vid screening för prostatacancer med 69 procent jämfört med dagens…

A3P Biomedical rekryterar CEO att leda kommersiell expansion

STOCKHOLM, 18 juni, 2021. A3P Biomedical utser David Rosén till ny CEO att leda den kommersiella expansionen av företagets innovativa Stockholm3-test för tidig upptäckt av prostatacancer. David bidrar med mer än 20 års erfarenhet från den medicintekniska industrin inklusive seniora positioner hos Getinge och Cantel Medical. A3P…

A3P rekryterar – laboratorieingenjör

Laboratorieingenjör Trivs du i ett expansivt startup där kvalitet och noggrant laborativt arbete premieras? Vi erbjuder tjänst som laboratorieingenjör på vårt nyrenoverade referenslaboratorium i Uppsala. Vi söker dig som älskar laborativt arbete och vill tillhöra ett affärsdrivet och engagerat team i ett växande…

A3P Biomedical förstärker ledningsgruppen inför internationell expansion

STOCKHOLM, 10 januari 2021. A3P Biomedical förstärker ledningsgruppen med Marianne Waplan som CFO, Marcela Björn som Director Marketing & Sales och Malin Gidlund som Head of Lab Operations inför bolagets internationella expansion.  ”För att kunna realisera A3P Biomedicals tillväxtmöjligheter bygger vi upp en stark…

A3P Biomedical AB tillförs 110 miljoner kronor i tillväxtkapital

A3P Biomedical meddelar idag att bolaget har tillförts 110 miljoner kronor i tillväxtkapital från institutionella och privata investerare i Sverige. Syftet är att accelerera kommersialiseringen av Stockholm3, bolagets unika prostatacancertest. Bolaget fokuserar i närtid på att accelerera den nordiska lanseringen av Stockholm3 samt…

A3P Biomedical stödjer Folkhälsomyndigheten att skala upp testning för covid-19

A3P Biomedical meddelar idag att man stödjer Folkhälsomyndigheten i att skala upp PCR-baserad provtagning för pågående covid-19-infektion. Samtidigt fortsätter bolaget att tillhandahålla det unika blodbaserade Stockholm3-testet för prostatacancerdiagnostik. A3P Biomedical meddelar idag att man stödjer Folkhälsomyndigheten i att…

S:t Görans Sjukhus erbjuder Stockholm3 som del av rutindiagnostik

Bor du i Stockholm och vill ta Stockholm3 testet kan du vända dig till S:t Görans Sjukhus. Du behöver inte en remiss och det kostar inte mer än den vanliga patientavgiften. Här är länken till prostatacancercentrum på S:t Göran sjukhus. Prostatacancercentrum på S:t Görans sjukhus har som mål att vara Sveriges ledande…

Stockholm3 leder till genombrott inom diagnostik av prostatacancer

Prostatacancercentrum Capio S:t Göran har infört prostatacancerdiagnostik med Stockholm3-testet och riktad vävnadsprovtagning. De kliniska resultaten ses som ett genombrott inom diagnostik av prostatacancer eftersom man hittar mer än dubbelt så många män med aggressiv prostatacancer och samtidigt minskar antalet onödiga…