Strategi och mål

A3P Biomedicals långsiktiga mål är att etablera Stockholm3 som det ledande testet för tidig upptäckt av prostatacancer globalt.

Bolagets strategi är att genom starka kliniska data och vetenskaplig evidens vinna stöd hos Key Opinion Leaders och övriga aktörer på marknaden. Försäljningstillväxt drivs genom expansion från referenskunder, hos såväl privata kunder som offentliga vårdgivare och betalningssystem. Utöver direktförsäljning säljer bolaget via externa labbkedjor och distributörer. Operativt bedrivs verksamheten med fokus på de tre pelarna nedan.

De tre pelarna grundas på A3P Biomedicals verksamhetsmodell med fyra prioriteringsområden:
 1. Efterlevnad
  Bekräfta att vi arbetar i enlighet med relevanta regler och krav inklusive, men inte begränsat till, ekonomi, skatt, antikorruption och det regulatoriska området.
 2. Team
  Rekrytera och behålla den talang och kompetens som behövs för att nå de utsatta målen.
 3. Kontinuerlig förbättring
  Det kontinuerliga arbetet med att förbättra våra produkter, tjänster och processer.
 4. Kommersiell excellens
  Driva försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter baserat på marknads- och kunddata för att fokusera på rätt kunder på de mest relevanta marknaderna med ändamålsenliga resurser.