Historik

2007

Vetenskapsrådet tilldelar Henrik Grönberg, professor i cancerepidemiologi vid Karolinska Institutet (KI), 95 miljoner kronor för att skapa ett forskningscentrum (CRisP) för bröst- och prostatacancerdiagnostik vid KI.

2011

Systematiskt forskningsarbete för att identifiera biomarkörer och kliniska data som kan förutse behandlingskrävande prostatacancer genomförs.

CRisP påbörjar STHLM2-studien, en retrospektiv analys av biomarkörer, genetiska markörer och kliniska data från 25 000 män som lämnat PSA-prover under 2011.

2012

Den kliniska studien STHLM3 påbörjas i nära samarbete med hälso- och sjukvården i Region Stockholm. Närmare 60 000 män i åldrarna 50 till 70 år deltar i studien som pågår mellan 2012 och 2015.

2015

Resultaten av STHLM3-studien publiceras i The Lancet Oncology.

Blodprovet som är resultatet av STHLM3-studien får namnet Stockholm3.

2016

EIT Health tilldelar Stockholm3 17 miljoner kronor i syfte att validera testet på den europeiska marknaden.

Stockholm3 valideras kliniskt på 20 000 män i Sverige, Norge, Tyskland, Holland och Storbritannien. Arbetet pågår mellan 2016 och 2019.

2017

Stockholm3 belönas med EIT Innovators Award. Priset tilldelas produkter och tjänster som anses ha exceptionellt värde för individ och samhälle i Europa.

Stockholm3 blir tillgängligt för klinisk användning.

2018

Prostatacancercentrum vid Capio S:t Görans sjukhus ersätter som första aktör PSA-testet med Stockholm3-testet.

Hälsoekonomiska studier i Sverige visar att Stockholm3-testet kan minska de direkta sjukvårdskostnaderna med cirka 17 procent.

Den regionala vårdprogramgruppen för prostatacancer i Region Stockholm, bestående av ledande företrädare för professionen, rekommenderar Stockholm3.

2019

Omkring 20 000 Stockholm3-tester genomförs kliniskt i Sverige och Norge under året.

Teamet bakom Stockholm3 tilldelas 27 miljoner kronor av EIT Health för att validera nytt blodprov för män med spridd prostatacancer inom projektet OncoWatch Product Suite.

Teamet bakom Stockholm3 tilldelas 23 miljoner kronor av Nordforsk för att accelerera utrullningen av Stockholm3 i Norden.

Universitetssjukhuset i Stavanger ersätter PSA-testet med Stockholm3-testet.

Distributionsavtal för Stockholm3 tecknas med SYNLAB – Europas största laboratoriekoncern.

Pilotstudier i samarbete med ledande hälso- och sjukvårdsaktörer i Danmark och Finland för Stockholm3 initieras.

2020

A3P Biomedical AB grundas.

Hälsoekonomiska studier i Norge visar att Stockholm3 kan minska de direkta sjukvårdskostnaderna med 23-28 procent.

A3P Biomedical tillförs 110 miljoner kronor i tillväxtkapital.

2021

Stockholm3 vinner första pris på European Association of Urology.

En oberoende studie visar hälsoekonomiska fördelar med Stockholm3 i jämförelse med PSA, vid allmän screening för prostatacancer.

“Fast-track” publicering av STHLM3 MR-studien i The Lancet Oncology visar att Stockholm3 i kombination med magnetkameraundersökning möjliggör 76% minskning av antalet onödiga biopsier vid allmän screening för prostatacancer jämfört med standardtest med PSA.

Martini-Klinik, Europas största prostatacancerklinik börjar använda Stockholm3.

2022

Stockholm3-utvecklaren Henrik Grönberg utses till årets cancerforskare i Sverige.

En analys i European Urology visar att Stockholm3 är kostnadseffektivt för allmän screening.

A3P Biomedical genomför en lyckad riktad nyemission om 400 miljoner SEK.

Region Värmland introducerar Stockholm3 i sitt organiserade program för prostatacancertestning.

Stockholm3-studie utses till bästa vetenskapliga publikation av European Association of Urology.

Stockholm3 inkluderas i det svenska nationella vårdprogrammet för prostatacancer.

A3P Biomedical etablerar europeisk säljorganisation.

Stockholm3 börjar användas i Schweiz.

2023

Stockholm3 börjar användas i Storbritannien.