• Stockholm3 studie utses till bästa vetenskapliga publikation av European Association of Urology

 • Stockholm3 – framtidens diagnostik av prostatacancer

 • Ny analys i European Urology visar att Stockholm3 är kostnadseffektivt för allmän screening

Vill du testa dig med Stockholm3?

Prostatacancer är världens näst vanligaste cancersjukdom, 1,4 miljoner män diagnostiseras årligen. Tidigt upptäckt är nyckeln för framgångsrik behandling. För närvarande erbjuder ett flertal vårdgivare runt om i Sverige Stockholm3.

 • 75000

  Deltagare i kliniska studier

 • 100 %

  Fler fall av behandlingskrävande prostatacancer hittas

 • 50 %

  Färre onödiga prostatabiopsier

 • 17-28 %

  Lägre kostnader för vården

Stockholm3

A3P Biomedicals huvudprodukt är Stockholm3, ett blodprov som kombinerar proteinmarkörer, genetiska markörer och kliniska data med en avancerad algoritm i syfte att upptäcka behandlingskrävande prostatacancer i ett tidigt skede.