A3P Biomedicals integritetspolicy

A3P Biomedical AB:s integritetspolicy

A3P Biomedical värnar om den personliga integriteten och är därför mån om att alltid skydda personuppgifter på lämpligt sätt och följa alla vid var tid gällande regelverk avseende dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av A3P Biomedical.

Denna integritetspolicy gäller för A3P Biomedicals verksamhet. Den beskriver vilka personuppgifter vi behandlar, var vi har fått uppgifterna från och vem som får ta del av uppgifterna. Här kan du också läsa om vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter och hur du gör dina rättigheter gällande.

Vissa sidor på vår webbplats innehåller länkar till hemsidor från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och A3P Biomedical är inte ansvarig för deras verksamhet eller information. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör därför granska respektive hemsidas personuppgiftspolicy innan personuppgifter lämnas ut.

Vem är personuppgiftsansvarig?

A3P Biomedical AB (”A3P Biomedical”), 559252-9100, med adress Kungsgatan 24, 111 35 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är varje uppgift som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet, till exempel namn, e-postadress och IP-adress. Alla former av åtgärder som rör personuppgifter utgör personuppgiftsbehandling, till exempel insamling, registrering, lagring, utlämning, överföring, rättning och radering.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

A3P Biomedical samlar in och behandlar sådana personuppgifter som lämnas till A3P Biomedical i samband med dina affärsmässiga kontakter med A3P Biomedical.

Personuppgifter kan även samlas in om du väljer att prenumerera på pressmeddelanden, nyhetsbrev eller annan information eller om du anmäler dig till seminarier och liknande evenemang eller om du via vår webbplats eller genom annan kanal söker en tjänst eller anmäler ditt intresse i samband med rekrytering eller andra event.

I samband med bolagsstämma samlar vi in vissa uppgifter om aktieägare, kandidater till styrelsen samt eventuella övriga deltagare för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt bland annat aktiebolagslagen.

Personuppgifter kan även samlas in från andra källor, till exempel från allmänt tillgängliga register. Exempel på kategorier av uppgifter som samlas in och behandlas av A3P Biomedical omfattar namn, yrkesmässiga kontaktuppgifter samt uppgifter om din position och det företag eller organisation som du representerar.

Hur behandlas dina personuppgifter?

Personuppgifterna behandlas för att bedriva A3P Biomedicals verksamhet, administrera avtal och upprätthålla kontakter med A3P Biomedicals kunder, leverantörer och affärspartners. Personuppgifter kan även användas för att skicka ut pressmeddelanden, nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier eller liknande evenemang. A3P Biomedical har ett starkt intresse av att kunna upprätthålla affärsmässiga kontakter med andra företag och organisationer och A3P Biomedical behandlar enbart dina yrkesrelaterade personuppgifter i egenskap av företrädare eller kontaktperson för sådant företag eller organisation.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter varierar beroende på din relation till A3P Biomedical, men är oftast intresseavvägning, fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse och ibland samtycke.

Vilka får ta del av dina personuppgifter?

A3P Biomedical kan för ovan angivna ändamål komma att överföra dina personuppgifter till berörda myndigheter, till andra bolag inom A3P Biomedical-koncernen, till företag som A3P Biomedical gör affärer med eller till företag som tillhandahåller tjänster till A3P Biomedical. Om A3P Biomedical har en leverantör eller affärspartner i ett land utanför EU/EES kan dina personuppgifter komma att överföras till ett sådant land som inte har en motsvarande skyddsnivå för personuppgifter. A3P Biomedical kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samband med sådan överföring. Du kan när som helst efterfråga ytterligare information om sådan överföring och skyddsåtgärder som A3P Biomedical använder.

I samband med bolagsstämma kan vi komma att dela dina personuppgifter med en extern part för att till exempel kunna erbjuda digital poströstning.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

A3P Biomedical sparar personuppgifter under den tid det finns en affärsmässig relation med det företag eller organisation som du representerar eller så länge som det annars är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller så länge det föreligger skyldighet att spara uppgifterna enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. Du kan när som helst avanmäla dig från prenumerationer på pressmeddelanden, nyhetsbrev och liknande och dina uppgifter kommer då inte längre att sparas för detta ändamål.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som A3P Biomedical behandlar och hur dessa används. För att göra dina rättigheter gällande kontaktar du [dpo@a3p.com].

  • Du har rätt att se vilka personuppgifter vi har om dig. Det gör du genom att beställa ett registerutdrag över dina personuppgifter.
  • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och vid behov komplettera den information som vi har om dig.
  • Du har rätt att invända mot vissa behandlingar av dina personuppgifter.
  • Du har rätt att begära begränsning av viss behandling av dina personuppgifter, till exempel om vi under en tid skulle utreda om någon av dina personuppgifter behöver ändras.
  • Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade. I många fall måste vi dock spara dina personuppgifter på grund av en rättslig förpliktelse.
  • Du har, under vissa förutsättningar, rätt att få ut personuppgifter som du själv lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som bland annat innehåller information om hur du som besökare interagerar med en webbplats. Du som besökare kan själv ställa in i din egen webbläsare om du vill tillåta att cookies lagras på din dator eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookiefil som har placerats i din dator. Genom att fortsätta besöka vår webbplats, och låta din webbläsare vara inställd på att acceptera cookies, samtycker du till användning av cookies på vår webbplats. Om du vill undvika cookies på din dator, kan du göra det genom att ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies alternativt informerar om att en webbsida innehåller cookies.

Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du raderar eller inte tillåter cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss gärna på personuppgifter@a3p.com.

Du kan också vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten för mer information eller för att lämna ett klagomål, antingen per mail imy@imy.se, telefon 08-657 61 00 eller via brev till adress Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Ändring av integritetspolicy

A3P Biomedical förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy. Datum för den senaste ändringen är den 3 februari, 2022.