A3P Biomedical AB (publ) är ett svenskt bolag specialiserat på avancerad diagnostik av prostatacancer. Bolagets huvudprodukt är Stockholm3 – ett kliniskt och kommersiellt validerat blodprov för tidig upptäck av behandlingskrävande prostatacancer.

Stockholm3

Stockholm3 har tagits fram av forskare vid Karolinska Institutet. Studier  visar att Stockholm3 har bättre sensitivitet och specificitet än nuvarande praxis med PSA-testet (prostataspecifikt antigen). Stockholm3 hittar 100 procent fler fall av behandlingskrävande prostatacancer samtidig som antalet onödiga biopsier minskar med 50 procent jämfört med PSA i klinisk rutin. Stockholm3 är utprovat på över 75 000 män och ger ett tydligt svar och tydliga rekommendationer.

Vårdgivare i Sverige och Norge som har ersatt PSA med Stockholm3 visar att de direkta vårdkostnaderna minskar med mellan 17 och 28 procent.

Bakgrund

A3P Biomedical AB (publ) grundades 2020. Verksamheten startade dock redan 2018 då vi började analysera Stockholm3-prover. Arbetet med att utveckla ett multiparametriskt test för prostatacancer påbörjades vid Karolinska institutet 2011. Läs mer om A3P Biomedicals historia här.

Laboratorium

Analys av Stockholm3 genomförs i vårt laboratorium i Uppsala. Vi arbetar enligt patientsäkerhetslagen 2010:659 och är registrerade som vårdgivare hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Hantering av klinisk data sker i enlighet med GDPR.