Hållbarhet

A3P Biomedicals hållbarhetsstrategi är specifikt anpassad efter vår produkt, verksamhet och företagskultur. Hållbarhetsstrategin bygger på fem av FN:s globala hållbarhetsmål och är en integrerad del i vår affärsmodell.

Vår verksamhet bidrar till följande hållbarhetsmål
  • God hälsa och välbefinnande
  • Jämställdhet
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Bekämpa klimatförändringarna

FN:s globala hållbarhetsmål 3 FN:s globala hållbarhetsmål 5 FN:s globala hållbarhetsmål 8

FN:s globala hållbarhetsmål 12 FN:s globala hållbarhetsmål 13

Ramverket är uppbyggt med tre fokusområden: människan/medarbetaren, ansvarsfullt ledarskap och miljön. Till varje fokusområde har vi kopplat FN:s mål för hållbar utveckling och formulerat specifika målformuleringar. Verksamheten kommer regelbundet att mäta, rapportera och följa upp åtgärder för att leva upp till verksamhetens högt satta hållbarhetsmål.

I december 2021 inledde vi arbetet med en omfattande väsentlighetsanalys. Syftet är att säkerställa att verksamhetens hållbarhetsarbete har ett korrekt fokus.