Styrelse

Martin Steinberg
Martin Steinberg
Arbetande styrelseordförande

Född 1969. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet: Martin är civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är medgrundare av A3P Biomedical AB och en av företagets största ägare. Martin har mer än 15 års erfarenhet av akademiskt och industriellt samverkansarbete. Hans tidigare befattningar inkluderar Investment Manager vid riskkapitalbolaget Litorina Kapital och Manager vid Arthur D. Little.

 

Cecilia Edström
Cecilia Edström
Styrelseledamot och tillförordnad Chief Financial Officer

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning och erfarenhet: Cecilia är civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har omfattande erfarenhet av operativt arbete i ledande befattningar i ett flertal branscher. Hon är styrelseledamot i Flerie Invest AB and Neonode Inc, samt  Advisory Board Member i European Patient Safety Foundation (EUPSF). Hon har tidigare varit VD och styrelseledamot i Bactiguard AB, ett svenskt företag med fokus på infektionsprevention och har därmed god inblick i Life Science-branschen från ett tillväxtföretag verksamt på en global marknad.

Henrik Grönberg
Henrik Grönberg
Styrelseledamot

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning och erfarenhet: Henrik har en M.D. och Ph.D. i onkologi vid Umeå universitet. Henrik är professor i cancerepidemiologi vid Karolinska Institutet där han leder en forskargrupp med 35 forskare inriktade på prostatacancer. Henrik är en av grundarna av A3P Biomedical, en av företagets största ägare och en ledande expert inom prostatacancer.

 

Thomas von Koch
Thomas von Koch
Styrelseledamot

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2023.

Utbildning och erfarenhet: Thomas von Koch är civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har 30 års erfarenhet av entreprenörskap, finans och ledarskap. Efter ett par år på Investor AB, anslöt han sig 1994 till den globala investeringsjätten EQT som en av de första teammedlemmarna. Thomas von Koch var VD och Managing Partner för EQT från 2014 till 2019 och är i dag ordförande i EQT Asia Pacific. Han är sedan 2019 (även under perioden 2005 till 2013) styrelseordförande i det svenska medicinteknikföretaget Bactiguard AB, ett bolag han är medgrundare till och kvarstår som huvudägare i.

Mark Quick
Mark Quick
Styrelseledamot

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning och erfarenhet: Mark Quick är partner i Flerie Invest som investerar i venture- och tillväxtföretag inom läkemedelsutveckling och life science, med fokus på stora medicinska utmaningar. Han är även styrelseledamot i flera portföljbolag som Empros, Microbiotica och Bohus Biotech och är styrelseordförande i Anacardio. Innan Flerie Invest ansvarade Mark Quick för Recipharms M&A-verksamhet och ingick i företagsledningen. Innan dess arbetade han inom ICI, Medeva, Celltech och UCB i olika roller inom affärsutveckling och supply chain. Mark Quick har en MBA från the Open University.

Jeroen Tas
Jeroen Tas
Styrelseledamot

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2023.

Utbildning och erfarenhet: Jeroen Tas har en magisterexamen i datavetenskap och företagsekonomi från Vrije University, Amsterdam. Han är en erfaren innovationsledare som genom sitt entreprenörskap och kompetens inom storskalig digital transformation, informationsteknologi och digitala hälsotekniska utvecklar företag. Jeoren Tas var Chief Innovation and Strategy Officer på Philips från 2017 till 2021. Innan Philips var han medgrundare till och President, COO och vice styrelseordförande för Mphasis, som förvärvades av HP 2006.