A3P i media

DN Debatt rekommenderar screening med Stockholm3

Under 2021 passerade cancer för första gångenhjärt-kärlsjukdomar som den vanligaste dödsorsaken i en region. Detta trots en fantastisk utveckling med nya diagnosmetoder och behandlingar. Prevention är första prioritet, men vi måste också bli bättre på att upptäcka sjukdomen så tidigt som möjligt.

Äntligen dags för allmän screening av prostatacancer?

22 november, 2021. Stockholm3 tillsammans med magnetkamera möjliggör allmän screening av prostatacancer. Den vetenskaplige ledaren för studien STHLM3MR, överläkare Tobias Nordström, intervjuas i Prostatacancerförbundets tidning Prostatanytt. Klicka här för att läsa hela intervjun med överläkare Tobias Nordström  

Prostatacancer och ärftlighet: då är du i riskzonen

TV4, 2 november, 2021. Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Under november pågår Mustaschkampen – Prostatacancerförbundets kampanj för att sprida kunskap om sjukdomen. Med anledning av det svarar Doktor Mikael på frågor om prostatacancer, bland annat om A3P Biomedicals test Stockholm3.

Stefan Sauk – tidig upptäckt är a och o

När du får symtom är det inte längre tidigt och en sen upptäckt och cancer är en very bad combination. Skådespelaren Stefan Sauk om sin prostatacancerdiagnos och Stockholm3-testet.

”New prostate cancer test could save thousands of lives”

”Across Europe there is an urgent need to refocus attention on prostate cancer diagnosis, as despite being the most common form of cancer for men in Europe, there is still an alarming lack of awareness around the disease.” The Brussel Times intervjuar Martin Steinberg, A3P Biomedical AB, om blodprovet Stockholm3.

Henrik Grönberg intervjuas om Stockholm3 i Sveriges radio

Prostatacancer är en sjukdom som inte ger några symptom och det enda sättet att hitta den tidigt är genom att ta ett blodprov. Det säger professor och överläkare Henrik Grönberg i en intervju med Sveriges radio om prostatacancerdiagnostik och Stockholm3. Henrik Grönberg ingår i det team som har tagit fram blodprovet Stockholm3….

Capio podd: Henrik Grönberg om prostatacancer och Stockholm3

Henrik Grönberg är specialist i onkologi och professor i cancerepidemiologi. Han arbetar som överläkare och chef för prostatacancercentrum på Capio S:t Görans sjukhus. I podden berättar han mer om diagnostisering av prostatacancer och nya Stockholm3-testet.

Hitta fler fall av farlig prostatacancer

”Om jag ska välja ett enda ögonblick från de 25 år som jag har forskat om prostatacancer så blir det när vår artikel om forskningsprojektet STHLM3 blev accepterad i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Oncology 2015.” Professor Henrik Grönberg forskar för att förbättra prostatacancerdiagnostik. I en intervju med…

Fastleger i Rogaland erstattet PSA-prøven med en ny kreftmarkør

”Så vitt vi vet är det inget annat test som når samma sensitivitet och specificitet som Stockholm3. Jag tror därför att Stockholm3 kommer att bli den nya standarden och att det kommer förändra klinisk praxis i Skandinavien och de flesta höginkomstländer eftersom diagnostiken blir så mycket bättre.” Det säger Sven R Kjosavik,…

Ny metod ger säkrare resultat för prostatacancer

Överläkaren Tobias Nordström berättar i en intervju med tidningen Onkologi i Sverige om det framgångsrika forskningsprojektet STHLM3-MR. I studien undersöker Tobias Nordström tillsammans med sina kollegor om undersökning med blodprovet Stockholm3 i kombination med magnetröntgen kan förbättra prostatacancerdiagnostik. De…

EIT Health takes three of four EIT Awards

A3P Biomedical tilldelas EIT Innovatiors Award 2019 för Stockholm3. Så här säger juryn: “The winner demonstrated uniqueness and originality of the product, and clearly addresses a market need in the medical field that potentially affects millions of individuals. The innovation has been tested and validated, and the expected…

Ny metod ger mer träffsäkert prostatatest

Prostatacancercentrum vid Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm använder en ny metod som kraftigt förbättrar prostatacancerdiagnostiken. Metoden kombinerar blodprovet Stockholm3 med riktade vävnadsprover.

Män som vill testa sig för prostatacancer – en strukturerad modell

Korta ledtider, träffsäker diagnostik och god hälsoekonomi. Prostatacancercentrum Capio S:t Görans sjukhus har ersatt PSA med Stockholm3. Sjukhuset har utvecklat en metod som kombinerar blodprovet Stockholm3 med riktade vävnadsprover. Resultatet? Antalet fall av onödiga biopsier minskar kraftigt och samtidigt hittar metoden fler…

Kombination av tester kan förbättra prostatacancerdiagnostik

Kombination av tester kan förbättra prostatacancerdiagnostik. Ny forskning från Karolinska Institutet visar att blodtestet Stockholm3 i kombination med magnetkameraundersökning och riktade vävnadsprov ger bättre prostatacancerdiagnostik. Antalet onödiga biopsier och diagnoser av ofarlig cancer minskar kraftigt. Samtidigt hittar…