Vision och mission

Vår vision

A3P Biomedicals vision är att avsevärt minska dödligheten i prostatacancer, en av världens vanligaste cancersjukdomar.

Vår mission

A3P Biomedicals mission är att förbättra mäns hälsa och livskvalitet genom radikalt förbättrad diagnostik för tidig och mer precis upptäckt och behandling av prostatacancer. På detta sätt upptäcks allvarlig prostatacancer tidigare, onödiga procedurer undviks och vårdens belastning och kostnader minskas.

Våra värderingar
  • Förstå våra kunders behov och erbjuda innovativa lösningar.
  • Värna integritet, ta ansvar och agera målmedvetet.
  • Behandla människor med respekt och främja mångfald.