Bolagsstämmor arkiv

Årsstämma 2022

A3P Biomedical AB har den 28 juni 2022 hållit årsstämma. Med anledning av den kvarvarande osäkerheten kring Covid-19-pandemin genomfördes stämman genom poströstning, utan fysiskt deltagande.

Årsstämma 2021

A3P Biomedical AB har den 22 juni 2021 hållit årsstämma. På grund av covid-19 pandemin och de restriktioner som införts för att förhindra smittspridning genomfördes stämman genom poströstning, utan fysiskt deltagande.