Bolagsstämmor arkiv

Årsstämma 2023

A3P Biomedical AB har den 16 maj 2023  hållit årsstämma. Protokollet från stämman och underlagen för beslut återfinns nedan.

Årsstämma 2022

A3P Biomedical AB har den 28 juni 2022 hållit årsstämma. Med anledning av den kvarvarande osäkerheten kring Covid-19-pandemin genomfördes stämman genom poströstning, utan fysiskt deltagande.

Årsstämma 2021

A3P Biomedical AB har den 22 juni 2021 hållit årsstämma. På grund av covid-19 pandemin och de restriktioner som införts för att förhindra smittspridning genomfördes stämman genom poströstning, utan fysiskt deltagande.