Stockholm3 kombinerar träffsäker diagnostik av prostatacancer med förbättrad hälsoekonomi

I en nyligen publicerad artikel i Läkartidningen uppmärksammas Prostatacancercentrum vid Capio S:t Görans sjukhus för sin strukturerade och sammanhållna modell (Capio-modellen) som bygger på Stockholm3 och ger avsevärt förbättrad prostatacancerdiagnostik och hälsoekonomi.

Prostatacancercentrum vid Capio S:t Görans sjukhus etablerades 2017 med syftet att tillhandahålla kostnadseffektiv prostatacancerdiagnostik med hjälp av nya diagnostiska metoder och effektiva, strukturerade processer. För att förbättra möjligheten till tidig upptäckt av prostatacancer och samtidigt undvika onödiga undersökningar med magnetkamera (MR) och biopsier använder Capio S:t Görans sjukhus Stockholm3 som reflextest efter PSA.

I den nyligen publicerade artikeln i Läkartidningen presenteras Capio-modellen och den roll Stockholm3 spelar för att förbättra den diagnostiska precisionen, minska överdiagnostik, möjliggöra diagnos vid låga PSA-värden, effektivisera resursanvändning, korta ledtiderna och förbättra hälsoekonomin.

  • Förbättrad diagnostisk precision: 56 % av män med misstänkt fynd på MR blev korrekt diagnostiserade med kliniskt signifikant prostatacancer. Denna förhöjda precision säkerställer snabba ingripanden och bättre behandling.
  • Minskad överdiagnostik: En annan fördel med Capio-modellen är den betydande minskningen av överdiagnostik. Endast 12 % av patienterna hade låggradig prostatacancer.
  • Diagnos vid låga PSA-värden: Fördelarna med Capio-modellen omfattar även individer med låga PSA-nivåer (under 3). 48 % av män med positiva Stockholm3-resultat och PSA-nivåer under 3 identifierades med kliniskt signifikant prostatacancer, vilket visar modellens effektivitet för tidig upptäckt.
  • Väsentligt minskad ledtid: Jämfört med dagens kliniska rutin upplever patienter vid Capio S:t Görans sjukhus kortare behandlingstider. Ledtider från misstanke till behandling minskar märkbart (mellan 54 och 75 dagar), vilket säkerställer snabb behandling och förbättrade vårdresultat.
  • Effektiv resursanvändning: Capio-modellen innebär ett tillvägagångssätt som fokuserar på optimal resursanvändning. Antalet MR-undersökningar minskade med 46 %, antalet läkarbesök med 89 % och antalet vävnadsprover med 41 %.
  • Förbättrad hälsoekonomi: Ur ett svenskt perspektiv visar Capio-modellen positiv hälsoekonomi. Med en kostnadsminskning på 28 % jämfört med nuvarande praxis spelar Stockholm3 en avgörande roll för att leverera kostnadseffektiv vård.

”Capio-modellen på S:t Görans sjukhus visar att vi kan förbättra diagnostik och behandling av prostatacancer avsevärt för män i riskzonen, samtidigt som vi minskar sjukvårdsutgifterna genom bättre diagnostik med Stockholm3, standardiserad vård och effektiv delegering av ansvar från läkare till undersköterskor,” säger Professor Henrik Grönberg, verksamhetsansvarig för Prostatacancercentrum vid Capio S:t Görans sjukhus och drivkraften bakom Capio-modellen.