Stockholm3 studie utses till bästa vetenskapliga publikation av European Association of Urology

Docent Tobias Nordström tilldelas European Association of Urology (EAU) “Prostate Cancer Research Award 2022”. Utmärkelsen får han för studien STHLM3-MR som visar att Stockholm3 kombinerat med magnetkameraundersökning minskar antalet onödiga biopsier med 76 procent i ett allmänt screeningprogram. En uppföljande hälsoekonomisk studie visar därutöver att Stockholm3 leder till att antalet magnetkameraundersökningar minskar med 60 procent över mannens livstid, vilket minskar kostnader och frigör resurser.

”Stockholm3 är nu tillgängligt för vårdgivare i hela EU. Att få EAU:s forskningspris stärker intresset för Stockholm3 och visar på testets stora värde. Att Stockholm3 minskar magnetkameraundersökningar med 60 procent validerar att testet inte bara är bättre än standardtestet PSA, men också att det minskar kostnaderna för vården”, säger David Rosén, VD på A3P Biomedical.

2021 publicerades resultaten från STHLM3 MR-studien i The Lancet Oncology. Lancet Editorial beskrev studien som ”ett viktigt steg för smartare screening av prostatacancer”. Artikeln vann också första pris för bästa onkologiska abstrakt på EAU-kongressen 2021. I början av 2022 tilldelades Professor Henrik Grönberg utmärkelsen ”Årets cancerforskare 2022” av Cancerfonden för sin världsledande forskning som möjliggör tidig upptäckt av prostatacancer. Henrik Grönberg och hans team, där Tobias Nordström ingår, på Karolinska Institutet har under många år bedrivit forskning inom prostatacancerområdet. Forskningen har bland annat resulterat i Stockholm3, som med framgång använts i kliniskt bruk sedan 2017. Nu tilldels Tobias Nordström även EAU:s forskningspris inom prostatacancer 2022.

Tobias Nordström är urolog och forskare vid Karolinska Institutet. Han är en av Sveriges ledande experter inom prostatacancer. Han är kliniskt verksam vid Danderyds sjukhus och huvudansvarig (PI) för STHLM3 MR-studien.

Publikationer

Prostate cancer screening using a combination of risk-prediction, magnetic resonance imaging and targeted prostate biopsies: results from the population-based STHLM3MRI trial. T. Nordström, A. Discacciati, M. Bergman, M. Clements, M. Aly, M. Annerstedt, A. Glaessgen, S. Carlsson, F. Jäderling, H. Grönberg, M. Eklund. The Lancet Oncology, online 12 augusti 2021, doi: 10.1016/ S1470-2045(21)00348-X.

Cost-effectiveness of Stockholm3 test and magnetic resonance imaging in prostate cancer screening: a microsimulation study. European Urology. https://doi.org/10.1016/j.eururo.2021.12.021. Hao, Shuang & Heintz, Emelie & Ostensson, Ellinor & Discacciati, Andrea & Jaderling, Fredrik & Gronberg, Henrik & Eklund, Martin & Nordström, Tobias & Clements, Mark. (2021).