Stockholm3-studie utsedd som en av de bästa presentationerna på den 38:e årliga kongressen som anordnas av European Association of Urology

Den 38:e årliga urologikongressen som anordnas av European Association of Urology (EAU) ägde rum den 10-13 mars i Milano, Italien. Ett av kongressens fokusområden var mer sofistikerade riskjusterade teststrategier och sju vetenskapliga studier presenterades som utvärderade Stockholm3 i olika populationer i Europa. För tredje året i rad utsågs en Stockholm3-studie som en av konferensens bästa och som uppmärksammades på mötets avslutande plenarsession.

Den Stockholm3-studie som belönades baserades på preliminära mortalitetsresultat för de 245 905 män som studerades inom ramen för STHLM3-studien som genomfördes på Karolinska Institutet i Stockholm 2012 till 2014. Av hela populationen bjöds 68 procent in att ta ett Stockholm3-test och av dessa tackade 35 procent ja till att delta. Interimsanalysen efter 6,5 års uppföljning visade att den prostatacancerspecifika mortaliteten uppvisade en lägre trend än i gruppen inbjudna än i kontrollgruppen som genomgått extensiv PSA-testning, med en riskkvot uppgående till 0,76 (98 procent konfidensintervall 0.50-1,14).

Presentationen vann andra pris i kategorin Best Abstract Awards Oncology och resultaten diskuterades på en plenarsession under konferensens sista dag där ordföranden för EAU-mötet, professor Peter Albers, lyfte fram de kongresspresentationer som stod ut som de mest högkvalitativa och som hade störst påverkan på forskningsfältet. Det var tredje året i rad som en Stockholm3-studie belönades och lyftes fram på det här sättet.

"En fördel med studier som genomförs i Sverige är möjligheten att koppla deltagarna till högkvalitativa registerdata. Det kommer att vara viktigt att fortsätta rapportera från utvärderingen av långsiktiga mortalitetsskillnader efter Stockholm3-baserad screening och de regelbundna 2-årsuppföljningar som görs inom ramen för STHLM3-MRI-studien”, säger Hari Vigneswaran MD, Director of Medical Affairs på A3P Biomedical.

De övriga Stockholm3-relaterade presentationerna täckte flera olika ämnen såsom valideringsstudier i tyska och schweiziska populationer, en studie av Stockholm3 som riskstratifieringsverktyg i kombination med MR och jämförelser med andra riskstratifieringsverktyg. Den fullständiga listan av Stockholm3 studier som presenterades på kongressen återfinns nedan.

“EAU var en stor framgång för oss. Vi är stolta över att vi ligger i forskningens framkant. Den här kongressen visade tydligt att intresset nu växer för att börja använda testet brett och jag förväntar mig ett fler välkända kliniker kommer att börja använda Stoclholm3 inom kort, både i Europa och övriga världen”, säger David Rosén VD på A3P Biomedical.

Stockholm3-studier som presenterades på EAU

Titel Presenterande författare, ort Session Datum/plats
Prostate biopsies can be omitted in most patients with a positive Stockholm3-test and a negative prostate magnetic resonance imaging M.N. Vigmostad, Stavanger (NO) Abstract session 04 Fredag 10 mars, 15:15-16:45
External validation of Stockholm3 in a retrospective German clinical cohort D. Tilki, Hamburg (DE) Abstract session 04 Fredag 10 mars, 15:15-16:45
The Capio S:t Göran model for prostate cancer diagnosis using Stockholm3, magnetic resonance imaging and targeted biopsies T. Palsdottir, Solna (SE) Abstract session 04 Fredag 10 mars, 15:15-16:45
Update on current screening trials – STHLM3 T. Nordström, Stockholm (SE) Plenary session, Yellow area, eURO Auditorium 1 Söndag 12 mars, 8:00-10:30
Experiences from the Swedish population based organised prostate cancer testing programme O. Bratt, Göteborg (SE) Thematic session, Yellow area, eURO Auditorium 1 Söndag 12 mars, 13:45-15:15
The Stockholm3 prostate cancer screening trial (STHLM3): An interim analysis of mortality results after 6.5 years of follow-up C. Micoli, Stockholm (SE) Abstract session 48 Söndag 12 mars, 17:30-19:00
Repeat prostate cancer screening using prostate-specific antigen, a multiplex blood-test and magnetic resonance imaging: 2nd screening round outcomes of STHLM3-MRI T. Nordström, Stockholm (SE) Abstract session 48 Söndag 12 mars, 17:30-19:00
Prospective multicenter validation of the Stockholm-3 (STHLM3) test in a Middle European population A. Elyan, Basel (CH) Abstract session 48 Söndag 12 mars, 17:30-19:00
External validation of the Rotterdam Prostate Cancer Risk Calculator (RPCRC) and comparison to Stockholm3 for prostate cancer diagnosis in a Swedish population-based screening cohort T. Palsdottir, Solna (SE) Abstract session 48 Söndag 12 mars, 17:30-19:00