Stockholm3 utvärderat i NICE Medtech Innovation Briefing för Storbritannien

NICE, UK National Institute for Health and Care Excellence, har publicerat en Medtech Innovation Briefing (MIB) för Stockholm3, där experter konstaterar att Stockholm3 har potential att förbättra precisionen i prostatacancerdiagnostik. MIB-rapporten är inte en rekommendation, men ses som ett första steg mot inkludering i riktlinjer för diagnostik i Storbritannien.

NICE har utvärderat Stockholm3 som ett sätt att förbättra diagnostiken av prostatacancer i Storbritannien. Resultatet av utvärderingen är en MIB-rapport med en grundlig extern utvärdering av Stockholm3, inklusive kommentarer från oberoende NICE-experter och representanter för patientorganisationer.

Rapporten framhåller att den förbättrade precision Stockholm3 medför har potential att minska onödiga magnetröntgenundersökningar och biopsier och att en implementering av Stockholm3 potentiellt kan minska de totala kostnaderna för diagnos av prostatacancer i Storbritannien. Den kliniska evidensen beskrivs som "tillräcklig och av god metodisk kvalitet". Rapporten nämnde bristen på studier utförda i Storbritannien och bristen på data avseende icke-kaukasiska etniciteter, som nu har initierats och pågår.

Flera av experterna noterade att användningen av Stockholm3 kan leda till mindre eller liknande resursanvändning jämfört med nuvarande vårdstandard. En representant för patientorganisationen Prostate Cancer UK lyfte fram att ”fördelarna med Stockholm3 är att det är enkelt och resulterar i en snabb och korrekt vårdrekommendation” och att ”Stockholm3 undviker skador från onödiga biopsier. För personer som är oroliga för risken att drabbas av prostatacancer kan den här tekniken eliminera onödig oro över att bli remitterad till sekundärvården för magnetröntgenundersökning eller biopsi."

"MIB-rapporten är ett utmärkt första steg för oss i Storbritannien. Även om det inte är att betrakta som kliniska riktlinjer visar den att de specifika fördelarna med Stockholm3 förstås och uppskattas. Vi har redan påbörjat studier på icke-kaukasiska etniciteter och vi planerar att starta en valideringsstudie i Storbritannien”, säger David Rosén, VD för A3P Biomedical.

"Vi är medvetna om att en klinisk rekommendation rån NICE kommer att ta mer tid, men vi kan redan nu börja kontakta privata och NHS-vårdgivare, baserat på resultaten i denna rapport", avslutar David Rosén.

Med mer än 52 000 nya fall per år är prostatacancer den vanligaste cancerformen hos män i Storbritannien och en av de dödligaste med 12 000 dödsfall varje år.