Nya Stockholm3-data kommer presenteras på urologikongress som anordnas av European Association of Urology

Sju vetenskapliga postrar, en tematisk session och en plenarsession relaterade till Stockholm3 har accepterats för presentation på den 38:e årliga urologikongressen som anordnas av European Association of Urology (EAU) den 10-13 mars i Milano, Italien.

Presentationerna, som beskrivs nedan, täcker ämnen som validering av Stockholm3 i nya populationer, erfarenhet från användning av Stockholm3 i klinisk praxis och tidiga mortalitetsdata från den ursprungliga populationsbaserade screeningen med Stockholm3.

Titel Presenterande författare, ort Session Datum/plats
Prostate biopsies can be omitted in most patients with a positive Stockholm3-test and a negative prostate magnetic resonance imaging M.N. Vigmostad, Stavanger (NO) Abstract session 04 Fredag 10 mars, 15:15-16:45
External validation of Stockholm3 in a retrospective German clinical cohort D. Tilki, Hamburg (DE) Abstract session 04 Fredag 10 mars, 15:15-16:45
The Capio S:t Göran model for prostate cancer diagnosis using Stockholm3, magnetic resonance imaging and targeted biopsies T. Palsdottir, Solna (SE) Abstract session 04 Fredag 10 mars, 15:15-16:45
Update on current screening trials – STHLM3 T. Nordström, Stockholm (SE) Plenary session, Yellow area, eURO Auditorium 1 Söndag 12 mars, 8:00-10:30
Experiences from the Swedish population based organised prostate cancer testing programme O. Bratt, Göteborg (SE) Thematic session, Yellow area, eURO Auditorium 1 Söndag 12 mars, 13:45-15:15
The Stockholm3 prostate cancer screening trial (STHLM3): An interim analysis of mortality results after 6.5 years of follow-up C. Micoli, Stockholm (SE) Abstract session 48 Söndag 12 mars, 17:30-19:00
Repeat prostate cancer screening using prostate-specific antigen, a multiplex blood-test and magnetic resonance imaging: 2nd screening round outcomes of STHLM3-MRI T. Nordström, Stockholm (SE) Abstract session 48 Söndag 12 mars, 17:30-19:00
Prospective multicenter validation of the Stockholm-3 (STHLM3) test in a Middle European population A. Elyan, Basel (CH) Abstract session 48 Söndag 12 mars, 17:30-19:00
External validation of the Rotterdam Prostate Cancer Risk Calculator (RPCRC) and comparison to Stockholm3 for prostate cancer diagnosis in a Swedish population-based screening cohort T. Palsdottir, Solna (SE) Abstract session 48 Söndag 12 mars, 17:30-19:00

”Intresset för Stockholm3 fortsätter att växa i Europa och det är mycket uppmuntrande att se extern validering av algoritmen i länder utanför Skandinavien, femårsresultat efter att Stockholm3 implementerats i ett kliniskt vårdsystem i Stockholm och sexåriga interimsdata som utvärderar dödligheten i prostatacancer efter en engångsscreening med Stockholm3. Detta stödjer ytterligare användningen av Stockholm3 som ett tillförlitligt verktyg vid urval av män för prostatacancertestning”, säger Hari Vigneswaran MD, Director of Medical Affairs på A3P Biomedical.

De fullständiga vetenskapliga sammanfattningarna finns från om med idag tillgängliga på EAU23:s digitala plattform [se här].