Stockholm3 i förslag till nytt nationellt vårdprogram i Sverige

Den 16 februari tillkännagavs det reviderade nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Av det reviderade vårdprogrammet framgår ”att det finns god evidens för att Stockholm3 kan selektera män med PSA över en viss nivå för vidare utredning och minska andelen män som behöver genomgå magnetkameraundersökning”. Det reviderade vårdprogrammet har gått ut på remiss och förväntas införas under 2022.

”Vi är mycket glada över att den förbättrade precision som Stockholm3 medför bidrar till att Sverige nu utvärderar moderna verktyg för tidig upptäckt av prostatacancer. Detta handlar om en möjlighet att rädda upp till 1 000 liv per år enbart i Sverige,” säger David Rosén VD på A3P Biomedical.

Socialdepartementet gav 2018 Regionala cancercentrum i samverkan i uppdrag att standardisera och effektivisera prostatacancertestningen i landet och identifiera kompletterande diagnostiska tester. Ett reviderat ”Nationellt vårdprogram för prostatacancer” har nu gått ut på remiss, och innehåller bland annat rekommendationer från den nationella arbetsgruppen för organiserad prostatacancertestning (OPT) (1).

Av det reviderade vårdprogrammet framgår ”att det finns god evidens för att Stockholm3 kan selektera män med PSA över en viss nivå för vidare utredning och minska andelen män som behöver genomgå magnetkameraundersökning” och att ”de lokala OPT-projekten lämpar sig väl för fortsatt klinisk utvärdering av Stockholm3”. Det reviderade vårdprogrammet planeras att införas efter remissrundan som avslutas i maj 2022.

(1) Remissrunda – Nationellt vårdprogram för prostatacancer, februari 2022

För ytterligare information kontakta:
David Rosén, VD
Telefon: +46 10 1823325
E-post: [email protected]

Om Stockholm3
Stockholm3 är ett blodprov som kombinerar proteinmarkörer, genetiska markörer och kliniska data i en avancerad algoritm, i syfte att upptäcka behandlingskrävande prostatacancer i ett tidigt skede. Blodprovet hittar 100 procent fler fall av behandlingskrävande prostatacancer och minskar samtidigt antalet onödiga biopsier med 50 procent i jämförelse med nuvarande praxis PSA (2).

Stockholm3 har utvärderats i kliniska studier som inkluderat fler än 75 000 män. Data från den senaste pivotala studien inkluderar 12 750 män och publicerades i The Lancet Oncology 2021. Ett antal studier har publicerats i tidskrifter av hög kvalitet (med hög så kallad impaktfaktor), inklusive STHLM3-studien som innefattade 58 000 män och publicerades i The Lancet Oncology 2015 (2).

Baserat på oberoende expertgranskning av kliniska data har flera ledande vårdgivare i Norden, som Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm och Universitetssjukhuset i Stavanger ersatt PSA-testet med Stockholm3. För patienten innebär Stockholm3 ett mer tillförlitligt test med tydligare svar. För vårdgivare kan de direkta sjukvårdskostnaderna minska med 17 till 28 procent (2).

(2) Publikationer, resultat och klinisk validering

Om prostatacancer 
Prostatacancer är den näst vanligaste cancersjukdomen hos män globalt och den femte vanligaste cancersjukdomen som män avlider av. Enligt WHO beräknades 1,4 miljoner män diagnostiseras med prostatacancer och 375 000 avlida till följd av sjukdomen under 2020. I takt med en åldrande befolkning förväntas förekomsten av prostatacancer stiga med 70 procent fram till 2040.

Om A3P Biomedical
A3P Biomedicals mission är att öka livskvaliteten för män genom att radikalt förbättra precisionen i prostatacancerdiagnostik. Bolagets huvudprodukt är Stockholm3, ett blodprov för tidig upptäckt av behandlingskrävande prostatacancer. Testet har utvecklats av forskare vid Karolinska Institutet och validerats i kliniska studier som omfattar mer än 75 000 män. Totalt har 750 miljoner kronor investerats i kliniska studier och produktutveckling för Stockholm3. A3P Biomedical har huvudkontor i Stockholm. För mer information, vänligen besök www.a3p.com.