Förändringar i A3P Biomedicals ledning

A3P Biomedical ("A3P") meddelar idag att verkställande direktör (“VD”) David Rosén lämnar sin position för att utforska nya möjligheter utanför koncernen. Arbetande styrelseordförande Martin Steinberg kommer att leda företaget från 1 juni, med Ola Steinberg som VD till dess att en ny VD utses.

"Styrelsen vill uttrycka sitt tack till David för hans värdefulla bidrag till A3P under de tre år han lett bolaget. Hans insatser för att bygga upp den interna infrastrukturen och stärka teamet har skapat en stabil grund för accelererad tillväxt. Vi önskar David varmt lycka i hans framtida utmaningar," säger Martin Steinberg, styrelsens ordförande.

Med marknadsnärvaro i Schweiz, Tyskland och USA går A3P in i en ny fas. Fokus ligger på att expandera verksamheten på dessa och andra marknader genom att etablera partnerskap och allianser, driva försäljning, attrahera nya talanger inom försäljning och marknadsföring, i syfte att etablera Stockholm3 som vårdstandard för tidig upptäckt av aggressiv prostatacancer.

"När vi nu går in i nästa fas av vår tillväxtresa rör vi oss snabbt mot en SaaS-modell både i Europa och USA, vilket ställer höga och delvis nya krav på oss. Att lyckas i USA är av högsta prioritet. Därför kommer vi att söka en VD med dokumenterad erfarenhet och förmåga att driva internationell expansion inom life science – för att ta oss till nästa nivå," avslutar Martin Steinberg.