Groves Medical Group börjar erbjuda Stockholm3 i Storbritannien

Groves Medical Group har börjat erbjuda Stockholm3 för prostatacancertestning. Det här är den första kliniken i Storbritannien som använder Stockholm3.

Stockholm3 kommer att användas för män mellan 45 och 74 års ålder och erbjuds till män i sydvästra Londonregionen. Blodproven kommer att tas på Groves Medical Centre i New Malden i London och analyserna kommer att utföras på A3P:s laboratorium i Uppsala. Män som har en förhöjd risk för prostatacancer kommer att erbjudas en MR-undersökning på New Malden Diagnostic Centre och vid behov remitteras till en urolog för vidare behandling. Groves Medical Group har ett tätt samarbete med Sterling Health Group som erbjuder ett flertal behandlingsalternativ.

“Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Storbritannien och ungefär var åttonde man kommer att diagnosticeras med prostatacancer under sin livstid. Tidig upptäckt är av yttersta vikt för en framgångsrik behandling men PSA-testet som ofta används har brister avseende precisionen. Det ger falskt alarm för ofta och missar ändå en stor mängd fall av aggressiv cancer som kräver behandling. Stockholm3 är ett mer pricksäkert test baserat på solida vetenskapliga data från studier omfattande mer än 75 000 män. Det har visats att testet kan minska överbehandlingar som onödiga biopsier med cirka 50 procent och, än viktigare, det upptäcker dubbelt så många fall av aggressiv cancer som PSA. Vi är därför väldigt glada att vi nu kan erbjuda våra patienter Stockholm3 för att förbättra behandlingen och i förlängningen rädda liv”, säger Dr. Jeremy Harris, GP & Partner på Groves Medical Group.

“Vi ser ett växande intresse för Stockholm3 över hela Europa. Nu är testet tillgängligt för brittiska män för första gången och jag är övertygad om att testet kan spela en viktig roll i Storbritannien för att öka andelen fall som upptäcks i tid och samtidigt sänka kostnader genom att minska överbehandlingen”, säger David Rosén, VD för A3P Biomedical.