A3P Biomedical förstärker ledningsgruppen inför internationell expansion

STOCKHOLM, 10 januari 2021. A3P Biomedical förstärker ledningsgruppen med Marianne Waplan som CFO, Marcela Björn som Director Marketing & Sales och Malin Gidlund som Head of Lab Operations inför bolagets internationella expansion.

 ”För att kunna realisera A3P Biomedicals tillväxtmöjligheter bygger vi upp en stark organisation. Jag är mycket stolt över att Marianne, Marcela och Malin – samtliga med gedigen erfarenhet inom sina områden – har valt att komma till oss. Vi delar visionen att Stockholm3 har potential att revolutionera tidig upptäckt av prostatacancer. Vi delar också ambitionen att baserat på världsledande teknologi bygga ett nytt spännande företag som attraherar kompetenta medarbetare. Flera nyckelpersoner är nu på plats och vi avser att förstärka organisationen ytterligare under året.” Martin Steinberg, VD för A3P Biomedical.

Marianne Waplan, CFO har lång erfarenhet som CFO och inom ledning av finansfunktioner. Hon bidrog i arbetet till att ta Hoist Finance till börsen, har varit redovisningschef på Nordea och SEB och kommer närmast som interim CFO på private equity bolaget Trill Impact.

Marcela Björn, Director Marketing & Sales har mer än 20 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring globalt, bland annat som Sales Director för EMEA/Latin Amerika för Vitrolife och chefsroller inom B. Braun Group och Terumo.

Malin Gidlund, Head of Lab Operations har över 20 års erfarenhet inom Life Science. Hon kommer närmast från rollen som chef för läkemedelsutveckling på Orexo och har tidigare arbetat med produkt- och processutveckling inom Recipharm och AstraZeneca.

För mer information vänligen kontakta:
Martin Steinberg, CEO
telefon: +46 10 1823327
[email protected]

Om A3P Biomedical
A3P Biomedical fokuserar på förbättrad diagnostik av prostatacancer. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.  Bolagets huvudprodukt är Stockholm3, ett kliniskt och kommersiellt validerat blodprov för tidig upptäckt av behandlingskrävande prostatacancer. Testet har utvecklats av forskare vid Karolinska Institutet och validerats i kliniska studier som omfattar mer än 75 000 män. Totalt har 750 miljoner kronor investerats i kliniska studier och produktutveckling för Stockholm3. A3P Biomedicals vision är att radikalt förbättra diagnostik och behandling av prostatacancer för att avsevärt minska dödlighet och förbättra mäns liv.

Om prostatacancer
Prostatacancer är den näst vanligaste cancersjukdomen hos män globalt och den femte vanligaste cancersjukdomen som män avlider av. Enligt WHO beräknades 1,4 miljoner män diagnostiseras med prostatacancer och 378 000 avlida till följd av sjukdomen under 2020. I takt med att befolkningens ålder ökar förväntas förekomsten av prostatacancer stiga med 70 procent fram till 2040.

Om Stockholm3
Stockholm3 är ett blodprov som kombinerar proteinmarkörer, genetiska markörer och kliniska data i en avancerad algoritm, i syfte att upptäcka behandlingskrävande prostatacancer i ett tidigt skede. Stockholm3 hittar 100 procent fler fall av behandlingskrävande prostatacancer och minskar samtidigt antalet onödiga biopsier med 50 procent i jämförelse med nuvarande praxis PSA (1).

Stockholm3 har utvärderats i kliniska studier som totalt inkluderat över 75 000 män. Den pivotala studien STHLM3 inkluderade 58 000 män och resultaten publicerades i The Lancet Oncology 2015 (1).   Stockholm3 har ännu inte sökt nationell ersättning i något land. Baserat på oberoende expertgranskning av kliniska data har flera ledande vårdgivare i Norden, som Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm och Universitetssjukhuset i Stavanger dock redan ersatt PSA-testet med Stockholm3. För patienten innebär Stockholm3 ett mer tillförlitligt test med tydligare svar, för vårdgivare kan de direkta sjukvårdskostnaderna minska med 17 till 28 procent (1).

(1) Publikationer, resultat och klinisk validering.