A3P Biomedical visar starka kliniska och hälsoekonomiska resultat för Stockholm3 i stor norsk studie

A3P Biomedical meddelar idag att en ”real-life” studie har genomförts av Stavanger Universitetssjukhus. Studien inkluderade 4 784 män och visar att bolagets unika prostatacancertest, Stockholm3, leder till 28 procents minskning av biopsier, en ökning i antalet identifierade cancrar med 55 procent samt en reduktion av de direkta hälsorelaterade kostnaderna med 23-28 procent.

A3P meddelar idag att en ”real-life” studie has genomförts av Stavanger Universitetssjukhus. Studien, som inkluderade 4 784 män, innebar att allmänläkare instruerades att använda Stockholm3 istället för PSA som standardprocedur för diagnos av prostatacancer. Genom att byta ut PSA mot Stockholm3 minskades antalet biopsier med 28 procent, antalet kliniskt signifikanta cancrar som hittades ökade med 55 procent och vården gjorde direkta besparingar på 23-28 procent.

”Detta är den andra stora ”real-life” studien som visar såväl det starka kliniska värdet hos Stockholm3, som de tydliga hälsoekonomiska vinsterna. Genom att ersätta PSA med Stockholm3 kan sjukvårdshuvudmän drastiskt förbättra vården och samtidigt spara kostnader, en tydlig win-win för alla”, säger Martin Steinberg, vd och grundare av A3P Biomedical.

”Jag tror att Stockholm3 kommer att ändra klinisk praxis i Skandinavien och efter hand i hela västvärlden eftersom fördelarna är så stora jämfört med PSA”, säger Svein R Kjosavik, Principal Investigator vid Stavanger Universitetssjukhus, i en intervju med den norska läkarföreningen.

Publikationen finns att läsa här, norska läkarföreningens intervju med Svein R Kjosavik finns här.

För mer information kontakta:
Martin Steinberg, CEO
Telefon: +46 10 1823327
E-post: [email protected]

Om A3P Biomedical AB
A3P Biomedical är ett privatägt diagnostikföretag med fokus på prostatacancer. Bolagets huvudprodukt är Stockholm3, ett kliniskt och kommersiellt validerat blodprov för tidig upptäckt av behandlingskrävande prostatacancer. Testet har utvecklats av forskare på Karolinska Institutet och validerats i stora kliniska studier.

A3P Biomedicals uppdrag och vision är att förbättra människors liv genom att radikalt förbättra precisionen i diagnostik och behandling av prostatacancer och därmed avsevärt minska dödligheten.

Om prostatacancer
Prostatacancer är den näst vanligaste cancersjukdomen i världen och den femte vanligaste cancersjukdom som män avlider av. 2020 beräknas 1,4 miljoner män diagnostiseras med prostatacancer globalt och 378 000 beräknas avlida under året. Förekomsten av prostatacancer förväntas öka med 70 procent till 2040 till följd av en allt äldre befolkning.

Om Stockholm3
Stockholm3 är ett blodprov som kombinerar proteinmarkörer, genetiska markörer och kliniska data med en avancerad algoritm i syfte att upptäcka behandlingskrävande prostatacancer i ett tidigt skede. Stockholm3 hittar 100 procent fler fall av behandlingskrävande prostatacancer och minskar antalet onödiga biopsier med 50 procent i jämförelse med nuvarande praxis med PSA(1). Resultaten från den pivotala kliniska studien STHLM3, som inkluderade 58 000 män, publicerades i The Lancet Oncology 2015 (1) . Totalt har 750 miljoner kronor investerats i kliniskt forskningsarbete, produktutveckling och validering av Stockholm3 på marknaden.

Stockholm3 har ännu inte ansökt om subvention i något land. Baserat på robusta vetenskapliga kliniska data har dock ledande sjukhus som Capio S:t Görans sjukhus i Sverige och Stavanger universitetssjukhus i Norge helt ersatt PSA med Stockholm3. Patienter får nytta av ett mer precist test (med högre sensitivitet och specificitet) och vårdgivaren gör direkta besparingar på 17-28 procent(1).

(1) Studier, resultat och klinisk validering.