A3P Biomedical inleder samarbete med Unilabs för Stockholm3

A3P Biomedical och Unilabs har inlett ett samarbete för provtagning med Stockholm3, A3P Biomedicals blodprov för tidig upptäckt av behandlingskrävande prostatacancer. Analys av Stockholm3 efterfrågas av vårdgivare i hela Sverige. Att Unilabs nu tar in Stockholm3 i sin analyskatalog kommer att göra det möjligt för fler patienter att ta testet, samtidigt som logistiken underlättas för vårdgivarna.

“Stockholm3 har potential att radikalt förbättra prostatacancerdiagnostiken och det vill vi gärna erbjuda både patienter och vårdgivare. Provtagningen integreras i patientens vanliga journal och blodprov lämnas antingen i våra eller vårdgivarens egna lab och följer det vanliga flödet. Det betyder att vi kan erbjuda en mycket attraktiv och smidig lösning”, säger Thomas Lindahl, Medicinsk Direktör Unilabs Sverige.

“Vi är mycket glada över samarbetet med Unilabs. Det kommer att ge män och vårdgivare i hela Sverige tillgång till Stockholm3, inte bara i Region Stockholm och Värmland, som är fallet idag. Det kommer att bidra till en snabbare utrullning av Stockholm3 och effektivare cancerdiagnostik i hela landet”, säger David Rosén VD för A3P Biomedical.

Avtalet innebär att vårdgivarna beställer Stockholm3 i Unilabs analyskatalog i Labportalen (InfoSolutions). Patienten erbjuds provtagning på någon av Unilabs provtagningsenheter i Sverige, eller hos vårdgivaren. Provet följer samma distributionsflöde som de övriga prov Unilabs erbjuder. Stockholm3-analysen utförs av A3P Biomedical och svaret levereras elektroniskt via Unilabs till vårdgivaren.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige med cirka 2 400 dödsfall varje år.

Stockholm3 är ett blodprov som radikalt förbättrar tidig upptäckt av aggressiv prostatacancer samt minskar antalet onödiga prostatabiopsier, jämfört med PSA som är det traditionella blodprovet för att upptäcka prostatacancer. Stockholm3 har mycket stark klinisk evidens baserat på studier omfattande mer än 75 000 män och har använts kliniskt i Sverige och Norge sedan 2017.