A3P Biomedical har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 400 miljoner SEK

A3P Biomedical AB (publ) (“A3P Biomedical” eller “Bolaget”), ett svenskt bolag specialiserat på avancerad diagnostik av prostatacancer, har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission (den ”Riktade Emissionen”) om 400 miljoner SEK till Stena Sessan AB, TomEqt Private AB (1), Flerie Invest AB, Östersjöstiftelsen och Inbox Capital (2). Den Riktade Emissionen syftar till att finansiera Bolagets tillväxtstrategi och accelerera kommersialiseringen av Stockholm3, samtidigt som ägarbasen breddas.

”Vi välkomnar de nya aktieägarna i A3P Biomedical och är mycket glada och stolta över att ha genomfört en framgångsrik riktad nyemission på 400 miljoner SEK i ett osäkert börsklimat. Det är en kvalitetsstämpel som bekräftar förtroendet för A3P Biomedical och vår produkt Stockholm3. Vi har nu de finansiella muskler vi behöver för att accelerera den globala tillväxten med målet att generera långsiktigt värdeskapande både för samhället och våra aktieägare”, säger David Rosén VD för A3P Biomedical.

Styrelsen för A3P Biomedical har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 22 juni 2021 beslutat om en riktad nyemission om 400 miljoner SEK. Styrelsen har även fattat beslut om en riktad emission till befintliga aktieägare, i enlighet med gällande aktieägaravtal, till ett maximalt belopp om 40 miljoner SEK och information om detta kommer inom kort att skickas till Bolagets aktieägare. Syftet med emissionerna är att finansiera Bolagets tillväxtstrategi och accelerera kommersialiseringen av Stockholm3 – ett blodprov för tidig upptäckt av behandlingskrävande prostatacancer – samtidigt som ägarbasen breddas.

Den Riktade Emissionen möttes av ett stort intresse och tecknades av Stena Sessan AB, TomEqt Private AB (1), Flerie Invest AB, Östersjöstiftelsen och Inbox Capital (2).

”Vi är imponerade av teamet på A3P Biomedical och Stockholm3 som diagnostiskt test. Vi ser betydande potential i möjligheterna att förbättra mäns hälsa genom tidig upptäck av prostatacancer – den näst vanligaste cancerformen bland män – och ser fram emot att vara en del av A3P Biomedicals globala tillväxtresa”, säger Thomas von Koch, ägare, TomEqt Private AB.

”Det är lovande att Stockholm3 testet redan har ersatt PSA på ledande nordiska prostatacancerkliniker, samtidigt som det kan vara kostnadseffektivt för det bredare sjukvårdsystemet i hela Europa och USA. Vi ser fram emot att bli delaktiga i A3P:s fortsatta arbete inom detta viktiga terapiområde”, säger Thomas Eldered, Flerie Invest AB.

”Vad vi kan bedöma har A3P Biomedical skapat ett unikt diagnostiskt test för att med bättre precision upptäcka prostatacancer i tidig fas jämfört med dagens mer trubbiga testmetoder. Vi är imponerade av den kliniska evidensen bakom Stockholm3 där data från fler än 75 000 män har inkluderats i studier och publicerats i globalt högt rankade vetenskapliga tidskrifter som The Lancet Oncology och European Urology”, säger Mattias Klintemar, Investment Director, Östersjöstiftelsen.

Styrelsen har använt bemyndigandet från årsstämman till att rikta den första delen av emissionen till ett fåtal kapitalstarka och långsiktiga investerare med branscherfarenhet, vilket bedömts vara det för A3P Biomedical, och därmed aktieägarna, mest fördelaktiga sättet att anskaffa det önskade kapitalet. Samtidigt har styrelsen sett till befintliga aktieägares intressen och beslutat om en riktad emission till dem, i enlighet med gällande aktieägaravtal, som kompletterar den Riktade Emissionen.

Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB (publ) agerade finansiell rådgivare till A3P Biomedical. Advokatfirman Vinge KB agerade legal rådgivare till A3P Biomedical.

(1) Thomas von Koch och Christian Kinch via TomEqt Private AB, KinKon AB och KK Invest AB.
(2) Via Inbox Investment AB och Inbox Intressenter 5 AB.