Universitetssjukhuset i Zürich börjar använda Stockholm3

Universitetssjukhuset i Zürich har börjat använda Stockholm3 för prostatacancertestning. Det här är den första kliniken i Schweiz som använder Stockholm3.

Stockholm3 kommer att användas för män mellan 45 och 75 års ålder och erbjuds till män i hela Schweiz. Blodproven kommer att tas på universitetssjukhuset i Zürich och analyserna kommer att utföras på A3P:s laboratorium i Uppsala. Män som har en förhöjd risk för prostatacancer kommer att erbjudas en MR-undersökning och en prostatabiopsi enligt den senaste tekniken för ytterligare medicinskt bedömning. Universitetssjukhuset Zürich erbjuder en omfattande bredd av tvärvetenskapliga behandlingsalternativ, från fokal behandling till kirurgi, medicinsk behandling och strålbehandling.

"Tidig upptäckt av prostatacancer är av yttersta vikt för en framgångsrik behandling och för patientens livskvalitet. Screening av prostatacancer måste således lyftas till nästa nivå av innovation och precision. Vi är därför mycket glada att vi nu kan erbjuda Stockholm3 till våra patienter för att förbättra behandling och livskvalitet”, säger Prof. Dr Daniel Eberli, klinikchef vid urologkliniken vid Zürichs universitetssjukhus.

“Vi ser ett växande intresse för Stockholm3 från läkare över hela världen och vi är väldigt glada att testet nu är tillgängligt för schweiziska män för första gången”, säger David Rosén, VD för A3P Biomedical.