Styrelse

Thomas Pollare
Thomas Pollare
Styrelseordförande sedan 2020

Född 1953. Styrelseordförande sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet: Thomas har en M.D. vid Karolinska Institutet och en Ph.D. i medicin vid Uppsala universitet. Han var tidigare VD för Global Medical Investments och tidigare partner i riskkapitalföretaget 3i Plc. Han hade även haft VP-roller inom Pharmacia Corp. och Schering-Plough Inc. Han var ansvarig för marknadsgodkännandet av flera farmaceutiska produkter inom olika terapeutiska områden som har genererat miljarder i årlig försäljning. Thomas har internationell styrelseerfarenhet från stora företag såväl som startup/publika bolag och private equity investeringar.

Cecilia Edström
Cecilia Edström
Tillförordnad Chief Financial Officer

Född 1966. Tillförordnad CFO sedan 2022. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning och erfarenhet: Cecilia är civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har omfattande erfarenhet av operativt arbete i ledande befattningar i ett flertal branscher. Hon är idag Senior Advisor och styrelsemedlem i Bactiguard, ett svenskt företag med fokus på infektionsprevention. Hon har tidigare haft olika roller i bolaget, bland annat som VD och CFO med ansvar för affärsutveckling, och har därmed god insikt i specifika frågor inom urologi och medicinteknik på en internationell marknad.

 

Eugen Steiner
Eugen Steiner
Styrelseledamot sedan 2021

Född 1954. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning och erfarenhet: Eugene har en M.D. och Ph.D. i klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet. Eugen har över 30 års erfarenhet från VD- och styrelseuppdrag inom flera svenska, norska, engelska och amerikanska life science-företag i olika utvecklingsfaser. Han har varit venture partner på HealthCap sedan 1997.

 

Henrik Grönberg
Henrik Grönberg
Styrelseledamot sedan 2021

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning och erfarenhet: Henrik har en M.D. och Ph.D. i onkologi vid Umeå universitet. Henrik är professor i cancerepidemiologi vid Karolinska Institutet där han leder en forskargrupp med 35 forskare inriktade på prostatacancer. Henrik är en av grundarna av A3P Biomedical, en av företagets största ägare och en ledande expert inom prostatacancer.

 

Martin Steinberg
Martin Steinberg
Vice President Corporate Development

Född 1969. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet: Martin är civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är medgrundare av A3P Biomedical AB och en av företagets största ägare. Martin har mer än 15 års erfarenhet av akademiskt och industriellt samverkansarbete. Hans tidigare befattningar inkluderar Investment Manager vid riskkapitalbolaget Litorina Kapital och Manager vid Arthur D. Little.