Stockholm3

Stockholm3 är ett blodprov för tidig upptäckt av behandlingskrävande prostatacancer. Blodprovet kombinerar proteinmarkörer, genetiska markörer och kliniska data i en avancerad algoritm i syfte att upptäcka behandlingskrävande prostatacancer tidigt. Resultatet av Stockholm3 är ett Risk Score som indikerar risken för behandlingskrävande prostatacancer samt en rekommendation som beskriver fortsatt behandling.

Ett mer exakt test

Tidig upptäckt är nyckeln till framgångsrik behandling av prostatacancer. Idag är PSA-testet (prostataspecifik antigen) praxis. Ett problem med PSA är att det missar mellan 30 och 50 procent av alla behandlingskrävande cancerfall. Stockholm3 hittar 100 procent fler behandlingskrävande cancerfall jämfört med PSA i klinisk rutin. Det gör att möjligheten att tidigt upptäcka och behandla cancern förbättras.

Ett annat problem med PSA är att det är svårtolkat och att det inte skiljer på behandlingskrävande och indolent (ofarlig) cancer. Stockholm3 minskar antalet onödiga biopsier med 50 procent jämfört med PSA i klinisk rutin. Det gör att många män slipper genomgå onödig uppföljning med biopsi av prostatan vilket kan ge biverkningar som sepsis samt blod i urin och avföring.

Minskade kostnader

Vårdgivare i Sverige och Norge som har ersatt PSA med Stockholm3 visar att de direkta vårdkostnaderna minskar med mellan 17 och 28 procent. Detta eftersom Stockholm3 minskar onödiga och kostsamma magnetkameraundersökningar, biopsier och behandlingar.

Möjliggör allmän screening

Stockholm3 har utprovats för allmän screening för prostatacancer. Tillsammans med magnetkamera minskar Stockholm3 onödiga biopsier med 76 procent jämfört med PSA. Dessutom minskas behovet av magnetkamera med 60 procent och överdiagnostiken minskar med ytterligare 39 procent. Det gör det möjligt att införa allmän screening av prostatacancer.

Utveckling av Stockholm3

Stockholm3 har tagits fram av forskare vid Karolinska Institutet (KI). Totalt har data från fler än 75 000 män inkluderats i studier om Stockholm3. Resultaten är publicerade i högt rankade vetenskapliga tidskrifter, som till exempel The Lancet Oncology och European Urology. Stockholm3 är tillgängligt för kliniskt bruk sedan 2017. Flera vårdgivare i Europa använder idag Stockholm3. Vi är ISO 13485-certifierat och mjukvaran uppfyller IEC 62304-standard för medicinteknisk mjukvara.

Testresultat

Resultatet av Stockholm3 är ett Risk Score som visar om den testade mannen har förhöjd risk, normal risk eller låg risk att drabbas av behandlingskrävande cancer. Resultatet ger tydliga rekommendationer vilket gör det enkelt för vårdgivare att fatta beslut om vidare åtgärder. Det ger även mannen som testar sig en bild av hans risk att drabbas av behandlingskrävande prostatacancer. Vid förhöjd risk rekommenderas remiss till urolog för vidare undersökning. Vid låg eller normal risk rekommenderas nytt test inom 2 till 6 år. Nästan hälften av alla män i åldern 50 till 70 år har en så pass låg riskprofil att de inte behöver ta ett nytt test förrän efter 6 år.

Stockholm3 är utprovat för män mellan 45 och 74 år.

Ta Stockholm3