Stockholm3 i kombination med magnetkamera gör det möjligt att införa allmän prostatacancerscreening

Professor Henrik Grönberg presenterar hur Stockholm3 tillsammans med magnetkamera möjliggör allmän screening av prostatacancer, 6 oktober, 2021. Dagens Medicin Cancerdagen.