Bolagsstämmor

Årsstämma 2021

A3P Biomedical AB har den 22 juni 2021 hållit årsstämma. På grund av covid-19 pandemin och de restriktioner som införts för att förhindra smittspridning genomfördes stämman genom poströstning, utan fysiskt deltagande.