Årsstämma 2023

A3P Biomedical AB kommer att hålla årstämma den 11 maj 2023.

Enligt principer för tillsättande av valberedning som beslutades vid årsstämman 2022 ska A3P Biomedicals valberedning bestå av representanter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti, samt av styrelsens ordförande. Valberedningen  består av Martin Steinberg (valberedningens ordförande), Ola Steinberg, Henrik Grönberg, Thomas von Koch samt styrelsens ordförande Thomas Pollare.

Valberedningen kan kontaktas via e-post till [email protected] eller per brev till A3P Biomedical AB, Valberedningen, Kungsgatan 24, 111 35 Stockholm.